Jakie są rodzaje spółek?

W dzisiejszych czasach tworzenie firmy to jeden z najlepszych sposobów dla wszystkich osób, które chcą się oderwać od codziennego życia i spróbować nieco innych rozwiązań jeśli chodzi o pracę. Poprzez założenie swojej firmy nie jesteśmy już uzależnieni od pracodawcy, lecz sami decydujemy jak funkcjonować i czym się kierować, by rzeczywiście osiągnąć sukces. Decydując się na otwarcie własnego przedsiębiorstwa powinno się przede wszystkim zdecydować na jedną z form prawnych, które będą dla danej działalności najlepsze i przyniosą największe zyski. W naszym kraju rozwiązania prawne jakie zastosować można przy tworzeniu firm przynosi między innymi Kodeks Spółek Handlowych. Jest on skierowany do osób, które chcą otworzyć firmę z innymi osobami i w związku z tym muszą przygotować rozwiązania, które umożliwią sprawną współpracę oraz zagwarantują, że będą stosowane odpowiednie rozliczenia. W tej chwili Kodeks Spółek Handlowych przynosi nam rozwiązanie w postaci 5 różnych spółek, które można zastosować. Do nich dołączyć można jedno rozwiązanie z Kodeksu cywilnego.

  1. 1. Spółka Cywilna – to podstawowe rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą razem rozpocząć działalność. Spółkę można założyć przez umowę między przynajmniej dwójką osób. Umowa spółki opiera się na wspólnych celach jakie stawiają sobie wspólnicy i do których chcą razem dążyć. Obie osoby mają swój wkład w działanie spółki i razem mogą również decydować o rozwiązaniu spółki.
  2. 2. Spółka Jawna – spółka prowadząca działalność pod własną firmą, w której dwie lub więcej osób w formie pisemnej pod rygorem nieważności decydują się prowadzić działalność. Jednocześnie spółka opiera się na zasadach subsydiarności.
  3. 3. Spółka partnerska – partnerzy zakładając spółkę chcą razem dążyć do wspólnych celów, które mają przynieść zyski w postaci dóbr materialnych. Spółka może być założona jedynie przez osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów co jest cechą charakterystyczną tej spółki.
  4. 4. Spółka komandytowo – akcyjna – spółka, w której co najmniej jeden z wierzycieli odpowiada bez ograniczenia a jeden jest akcjonariuszem spółki. Spółka powstaje poprzez akt notarialny podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy. Kapitał zakładowy powinien wynosić przynajmniej 50 000 zł.
  5. 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka, która powstaje w formie aktu notarialnego z kapitałem na poziomie przynajmniej 5000 złotych. Może być założona w każdym celu, który nie jest prawnie zabroniony. Spółka powinna mieć statut oraz radę nadzorczą.
  6. 6. Spółka akcyjna – spółka, która powinna powstać w formie aktu notarialnego. Może być założona przez jedną lub więcej osób. Firma może być obrana dobrowolnie z koniecznym określeniem prawnego statusu w postaci skrótu S.A. – spółka akcyjna. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 100 tysięcy złotych a koszt jeden akcji 1 grosz. Zawiązanie spółki powinno następować w ramach podpisania statutu przez założycieli. Sprawy spółki prowadzone są przez zarząd, który podejmuje wszystkie decyzje i reprezentuje spółkę.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *